19 Giáo án Tập viết 3 – Ôn chữ hoa I mới nhất

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức : Viết đúng chữ hoa I (1 dòng), Ô, K (1 dòng); viết đúng tên riêng Ông Ích Khiêm (1 dòng) và câu ứng dụng: Ít chắc chiu . phung phí (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.

 2. Kĩ năng : Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng.

 3. Thái độ: Có ý thức rèn chữ, giữ vở.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

 1. Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa I, Ô, K. Các chữ Ông Ích Khiêm và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.

 2. Học sinh: Vở tập viết 3 tập một, bảng con, phấn, .

 

docx
3 trang
Người đăng
haihahp2
Ngày đăng
04/07/2022
Lượt xem
18Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án Tập viết 3 – Ôn chữ hoa I”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...
Tập viết tuần 13
Ôn Chữ Hoa I
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức : Viết đúng chữ hoa I (1 dòng), Ô, K (1 dòng); viết đúng tên riêng Ông Ích Khiêm (1 dòng) và câu ứng dụng: Ít chắc chiu ... phung phí (1 lần) bằng cỡ chữ nhỏ.
	2. Kĩ năng : Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng.
	3. Thái độ: Có ý thức rèn chữ, giữ vở.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	1. Giáo viên: Mẫu chữ viết hoa I, Ô, K. Các chữ Ông Ích Khiêm và câu tục ngữ viết trên dòng kẻ ô li.
	2. Học sinh: Vở tập viết 3 tập một, bảng con, phấn, ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.
- Nhận xét, đánh giá chung.
- Giới thiệu bài mới : trực tiếp.
2. Các họat động chính :
a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS viết trên bảng con (15 phút).
* Mục tiêu: Giúp HS viết đúng các con chữ, hiểu câu ứng dụng.
* Cách tiến hành:
Luyện viết chữ hoa.
- Cho HS tìm các chữ hoa có trong bài: Ô, I, K. 
- Cho HS nêu cách viết của từng chữ
- Viết mẫu, kết hợp với việc nhắc lại cách viết từng chữ.
- Yêu cầu HS viết chữ “Ô, I, K” vào bảng con.
HS luyện viết từ ứng dụng.
- Gọi HS đọc từ ứng dụng: Ông Ích Khiêm 
- Cho HS nói về ông Ích Khiêm
- Giới thiệu: Ông Ích Khiêm (1832-1884) quê ở Quảng Nam, là một vị quan nhà Nguyễn văn võ toàn tài. Con cháu ông này có nhiều người là liệt sĩ chống Pháp.
- Yêu cầu HS viết vào bảng con: Ô, I, K
Luyện viết câu ứng dụng.
- Mời HS đọc câu ứng dụng.
- Cho HS giải thích câu tục ngữ
- Két luận: Khuyên mọi người cần phải biết tiết kiệm 
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết (15 phút).
* Mục tiêu: Giúp HS viết đúng con chữ, trình bày sạch đẹp vào vở tập viết.
* Cách tiến hành:
- Yêu cầu HS viết đúng theo mẫu trong vở tập viết 
- Theo dõi, uốn nắn.
- Nhắc nhở các em viết đúng nét, độ cao và khoảng cách giữa các chữ.
- Nhận xét tuyên dương một số vở viết đúng, viết đẹp.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
- Hát đầu tiết.
- Viết bảng con.
Mộ Ông Ích Khiêm
- Học cá nhân
- 3 HS nêu
- Quan sát và lắng nghe
- Viết các chữ vào bảng con.
- Đọc tên riêng Ông Ích Khiêm 
- 3 HS nói
- Viết trên bảng con
- 1 HS đọc câu ứng dụng
- 2 HS giải thích
I Ô K
I Ô K
Ông Ích Khiêm
Ông Ích Khiêm
Ô I K Ô I K Ô I K
Ông Ích Khiêm Ông Ích Khiêm
Ích chắc chiu hơn nhiều phung phí
 @ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tap_viet_3_on_chu_hoa_i.docx