19 Giáo án chi tiết Tự nhiên Xã hội Lớp 3 – Tuần 29, Tiết 1: Thực hành Đi thăm thiên nhiên (Tiết 1) mới nhất

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức: Quan sát và chỉ được các bộ phận bên ngoài của các cây, con vật đã gặp khi đi thăm thiên nhiên.

 2. Kĩ năng: Biết phân loại được một số cây, con vật đã gặp.

3. Thái độ: Yêu thích môn học; rèn tính sáng tạo, tích cực và hợp tác.

* MT: Giúp học sinh hình thành biểu tượng về môi trường tự nhiên. Yêu thích thiên nhiên. Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét mô tả môi trường xung quanh (liên hệ).

* KNS:

– Rèn các kĩ năng: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Tổng hợp các thông tin thu nhận được về các loài cây, con vật. Khái quát hóa về đặc điểm chung của thực vật và động vật. Kĩ năng hợp tác: Hợp tác khi làm việc nhóm như: kĩ năng lắng nghe, trình bày ý kiến cá nhân và khả năng diễn đạt , tôn trọng ý kiến người khác, tự tin. Nỗ lực làm việc của cá nhân tạo nên kết quả chung của cả nhóm. Trình bày sáng tạo kết quả thu nhận được của nhóm bằng hình ảnh thông tin.

– Các phương pháp: Quan sát thực địa. Làm việc nhóm. Thảo luận.

* BĐ: Liên hệ cảnh quan vùng biển, đảo (bộ phận)

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Các hình minh hoạ trong Sách giáo khoa.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

 

docx
3 trang
Người đăng
haihahp2
Ngày đăng
05/07/2022
Lượt xem
11Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án chi tiết Tự nhiên Xã hội Lớp 3 – Tuần 29, Tiết 1: Thực hành Đi thăm thiên nhiên (Tiết 1)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...
Tự nhiên Xã hội tuần 29 tiết 1
Thực hành Đi Thăm Thiên Nhiên (tiết 1)
(KNS + MT + BĐ)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức: Quan sát và chỉ được các bộ phận bên ngoài của các cây, con vật đã gặp khi đi thăm thiên nhiên.
	2. Kĩ năng: Biết phân loại được một số cây, con vật đã gặp.
3. Thái độ: Yêu thích môn học; rèn tính sáng tạo, tích cực và hợp tác.
* MT: Giúp học sinh hình thành biểu tượng về môi trường tự nhiên. Yêu thích thiên nhiên. Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét mô tả môi trường xung quanh (liên hệ).
* KNS:
- Rèn các kĩ năng: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Tổng hợp các thông tin thu nhận được về các loài cây, con vật. Khái quát hóa về đặc điểm chung của thực vật và động vật. Kĩ năng hợp tác: Hợp tác khi làm việc nhóm như: kĩ năng lắng nghe, trình bày ý kiến cá nhân và khả năng diễn đạt , tôn trọng ý kiến người khác, tự tin. Nỗ lực làm việc của cá nhân tạo nên kết quả chung của cả nhóm. Trình bày sáng tạo kết quả thu nhận được của nhóm bằng hình ảnh thông tin... 
- Các phương pháp: Quan sát thực địa. Làm việc nhóm. Thảo luận.
* BĐ: Liên hệ cảnh quan vùng biển, đảo (bộ phận)
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1. Giáo viên: Các hình minh hoạ trong Sách giáo khoa.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 học lên sinh trả lời 2 câu hỏi của tiết trước.
- Nhận xét.
- Giới thiệu bài mới: giới thiệu mục đích.
Phát giấy vẽ cho HS. Yêu cầucác HS khi đi tham quan tự vẽ một loài cây hoặc một con vật đã quan sát, trong đó có chú thích các bộ phận.
Dặn dò HS khi đi tham quan :
 + Không bẻ cành hái hoa, làm hại cây
 + Không trêu chọc, làm hại các con vật.
 + Trang phục gọn gàng không đùa nghịch..
2. Các hoạt động chính:
a. Hoạt động 1 : Thực hành tham quan (20 phút)
- Hát đầu tiết.
- 2 em lên kiểm tra bài cũ.
- Nhắc lại mục tiêu bài học.
* Mục tiêu : Giúp học sinh có vốn thực tế từ việc tham quan.
* Cách tiến hành:
- GV đưa HS đi tham quan ở ngay vườn trường.
- HS đi theo nhóm. Các nhóm trưởng quản lí các bạn không ra khỏi khu vực GV đã chỉ định cho nhóm.
- GV giới thiệu cho HS nghe về các con vật được quan sát.
- GV quản lí HS , nhắc nhở nhóm HS quản lí nhau, cùng tìm hiểu về các loài cây, con vật.
* BĐ: Liên hệ cảnh quan vùng biển, đảo.
- HS tham quan :quan sát, vẽhoặc ghi chép mô tả cây cối và các con vật các em đã nhìn thấy.
b. Hoạt động 2 : Giới thiệu tranh vẽ (10 phút)
* Mục tiêu: Vẽ, nói hoặc viết về những cây cối và các con vật mà HS đã quan sát được khi đi thăm thiên nhiên. 
* Cách tiến hành :
- Yêu cầu HS đưa tranh của mình lên lớp.
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm: trong mỗi nhóm HS lần lượt giới htiệu cho các bạn nghe về tranh vẽ của mình.
- Yêu cầu HS giới thiệu trước lớp.
* MT: Giúp học sinh hình thành biểu tượng về môi trường tự nhiên. Yêu thích thiên nhiên. Hình thành kĩ năng quan sát, nhận xét mô tả môi trường xung quanh.
- HS đưa tranh của mình ra.
- HS làm việc theo nhóm.
- Lần lượt từng HS giới thiệu về tranh vẽ của mình: Vẽ cây gì/con gì? Chúng sống ở đâu? Các bộ phận chính cơ thể là gì? Chúng có đặc điểm gì đặc biệt?
- Các nhóm bình chọn và cử đại diện nhóm lên giới thiệu trước lớp.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn.
- Xem lại bài, chuẩn bị tiết sau.
@ RÚT KINH NGHIỆM:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_chi_tiet_tu_nhien_xa_hoi_lop_3_tuan_29_tiet_1_thuc_h.docx