19 Giáo án chi tiết Tự nhiên Xã hội Lớp 3 – Tuần 14, Tiết 1: Tỉnh, Thành phố nơi bạn sống (Tiết 1) mới nhất

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức: Kể được tên một số cơ quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế.ở địa phương.

 2. Kĩ năng: Nói về một danh lam, di tích lịch sử hay đặc sản của địa phương.

3. Thái độ: Yêu thích môn học; rèn tính sáng tạo, tích cực và hợp tác.

* KNS:

– Rèn các kĩ năng: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát, tìm kiếm thông tin về nơi mình đang sống. Sưu tầm, tổng hợp, sắp xếp các thông tin về nơi mình sống.

– Các phương pháp: Quan sát thực tế. Đóng vai.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Các hình minh hoạ trong Sách giáo khoa, tranh ảnh sưu tầm về một số cơ quan của tỉnh, thành phố.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

 

docx
3 trang
Người đăng
haihahp2
Ngày đăng
05/07/2022
Lượt xem
11Lượt tải
0
Download
Bạn đang xem tài liệu “Giáo án chi tiết Tự nhiên Xã hội Lớp 3 – Tuần 14, Tiết 1: Tỉnh, Thành phố nơi bạn sống (Tiết 1)”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...
Tự nhiên Xã hội tuần 14 tiết 1
Tỉnh - Thành Phố Nơi Bạn Sống (tiết 1)
(KNS)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức: Kể được tên một số cơ quan hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế...ở địa phương.
	2. Kĩ năng: Nói về một danh lam, di tích lịch sử hay đặc sản của địa phương.
3. Thái độ: Yêu thích môn học; rèn tính sáng tạo, tích cực và hợp tác. 
* KNS:
- Rèn các kĩ năng: Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát, tìm kiếm thông tin về nơi mình đang sống. Sưu tầm, tổng hợp, sắp xếp các thông tin về nơi mình sống.
- Các phương pháp: Quan sát thực tế. Đóng vai.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1. Giáo viên: Các hình minh hoạ trong Sách giáo khoa, tranh ảnh sưu tầm về một số cơ quan của tỉnh, thành phố.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ: gọi 2 học sinh lên trả lời 2 câu hỏi.
- Nhận xét, đánh giá. 
- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.
2. Các hoạt động chính:
Hát
2 em thực hiện
a. Hoạt động 1: Làm việc với Sách giáo khoa (8 phút)
* Mục tiêu: Nhận biết được một số cơ quan hành chính cấp tỉnh, thành phố.
* Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm
- GV chia mỗi nhóm 4 HS và yêu cầâu các em quan sát các hình trong SGK trang 52, 53, 54 và nói về những gì các em quan sát được.
- GV có thể đi đến các nhóm và nêu câu hỏi gợi ý: Kể tên những cơ quan hành chính, văn hoá, giáo dục, y tế cấp tỉnh trong các hình.
+ Kết luận: Ở mỗi tỉnh ( thành phố) đều có các cơ quan: hành chính văn hoá, giáo dục, y tế để điều hành công việc, phục vụ đời sống vật chất, tinh thần và sức khoẻ nhân dân.
b. Hoạt động 2: Nói về Thành phố Hồ Chí Minh (12 phút)
* Mục tiêu: HS hiểu biết về những cơ quan hành chính văn hoá.
* Cách tiến hành:
GV yêu cầu HS sưu tầm tranh ảnh, hoạ báo nói về các cơ sở văn hoá, giáo dục, hành chính, y tế.
c. Hoạt động 3: Vẽ tranh (10 phút)
* Mục tiêu: biết vẽ và mô tả sơ lược về bức tranh toàn cảnh các cơ quan hành chính, y tế  của tỉnh nơi em đang sống.
* Cách tiến hành:
- GV gợi ý cách thể hiện những nét chính về những cơ quan hành chính, văn hoá khuyến khích trí tưởng tượng của HS.
- Dán tất cả tranh vẽ lên tường, gọi một số HS mô tả tranh vẽ (hoặc bình luận tranh vẽ). Nếu có điều kiện thì khuyến khích các em bằng những phần thưởng.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn.
- Dặn học sinh chuẩn bị tiết sau.
- HS làm việc theo nhóm
 - HS các nhóm lên trình bày, mỗi em chỉ kể tên một vài cơ quan.
HS khác bổ sung
- HS tập trung các tranh ảnh, bài báo, sau đó trang trí, xếp đặt theo nhóm và cử người lên giới thiệu trước lớp.
- HS có thể đóng vai hướng dẫn viên du lịch để nói về các cơ quan của tỉnh mình.
HS tiến hành vẽ.
@ RÚT KINH NGHIỆM:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_chi_tiet_tu_nhien_xa_hoi_lop_3_tuan_14_tiet_1_tinh_t.docx