187 Công thức tính chu vi hình thang thường, cân chính xác 100% mới nhất

Bạn không thu được kết quả trong bài toán tính chu vi hình thang chung và hình cân vì không nhớ được cách tính công thức? Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ công thức tính chu vi hình thang đều, thang cân và bài tập có đáp án cho các câu hỏi của các bạn.

Công thức đường tròn của hình thang

Chu vi hình thang bằng tổng các cạnh và đáy

P=a+b+c+d.

Trong đó:

  • P: Hình thang tròn.
  • a, b: Chiều cao của hai cạnh dưới tương ứng.
  • c, d: Chiều cao hai cạnh tương ứng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

  • Công thức đường tròn của hình thang
  • Công thức tính diện tích hình vuông, tam giác cân, tam giác đều

Công thức tính chu vi hình thang cân

dừa cạn-thang-thang-1

Khác với 2 loại hình thang trên, chu vi hình thang cân bằng 2 lần độ dài một cạnh và sau đó bằng độ dài 2 đáy của hình thang cân.

P = (2 xa) + b + c

Trong đó:

  • a: là độ dài một cạnh.
  • b, c: là độ dài hai cạnh dưới.

Xem thêm: Tính chất và ký hiệu nhận biết hình thang cân toàn phần từ A – Z

Bài tập tính chu vi hình thang và đáp án

Ví dụ 1: Tính chu vi hình thang đã biết:

a) sàn lớn = 12 cm; đáy con = 10 cm; hai cạnh = 7 cm và 8 cm
b) sàn lớn = 10,3 dm; phần dưới = 7,8 dm; hai cạnh lần lượt = 4,5 dm và 6 dm.
c) Sàn lớn = 7 m, sàn nhỏ = 5 m; hai cạnh = 3 m và 4 m
d) sàn lớn = 8 cm; sàn nhỏ bằng 1/2 sàn lớn; hai cạnh lần lượt = 6 cm và 7 cm

Trả lời:

a) Chu vi hình thang là: 12 + 10 + 7 + 8 = 27 (cm)

b) Chu vi hình thang là: 10,3 + 7,8 + 4,5 + 6 = 28,6 (dm)

c) Chu vi hình thang là: 7 + 5 + 3 + 4 = 19 (m)

d) Đáy của hình thang là: 8 : 2 = 4 (cm)

Chu vi hình thang là: 8 + 4 + 6 + 7 = 25 (cm)

Ví dụ 2: Do hình thang cân EFGH nên hai đáy của hình thang là 68 cm, độ dài hai đáy lần lượt là 20 cm và 26 cm. Tìm độ dài cạnh hình thang

Trả lời:

Gọi độ dài cạnh hình thang là a. Theo thông tin ở đầu bài, ta có cách tính diện tích hình thang EFGH và

P(EFGH) = (2 xa) + 20 + 26 = 68

Lúc này ta dễ dàng tính được = 11 cm

Trả lời: Độ dài cạnh của hình thang cân EFGH là 11 cm

Ví dụ 3: Một vườn táo hình thang có cạnh đáy dài 40m và cạnh nhỏ bằng nửa cạnh đáy. Cạnh sân thứ nhất dài 10m, cạnh thứ hai gấp 3 lần cạnh thứ nhất. Các tính toán xung quanh lĩnh vực này?

Trả lời:

Chiều cao của em so với mặt sàn là: 40 : 2 = 20 (m)

Độ dài cạnh thứ hai là: 10 x 3 = 30 (m)

Diện tích mảnh vườn đó là:

P = a + b + c + d = 40 + 20 + 10 + 30 = 100 (m)

Hi vọng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp các bạn ghi nhớ cách tính chu vi hình thang đều, cách đo để vận dụng vào thực tế một cách nhanh chóng và chính xác.