179 Giải pháp xây dựng giản đồ P-Q và điểm vận hành của máy phát điện trên DCS mới nhất

Theo thiết kế, hệ thống DCS của Sưởi điện Vĩnh Tân 2 không có thiết bị giám sát tình trạng PQ, trạm phát điện. Điều này giảm bớt công việc giám sát các thông số hoạt động của thiết bị cũng như phân tích và xử lý tình huống cho người dùng khi có sự cố.

Cùng với đó, giải pháp tạo thêm trang hiển thị hình ảnh PQ, điểm vận hành, giám sát và cảnh báo các máy phát điện cho hệ thống DCS đã được Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân triển khai. Toàn bộ biểu mẫu, chúng tôi tìm thấy hai thành phần chính: sơ đồ PQ của máy phát, các đường giới hạn và các tham số của chức năng chính của hệ thống kích từ máy phát. Giải pháp đã được đưa vào sử dụng tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 từ tháng 4/2022.

Trong giai đoạn tới, Nhiệt điện Vĩnh Tân sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp chuyển đổi số, sử dụng công nghệ số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 3, tìm kiếm các giải pháp trong tương lai. tối ưu hóa.