15 Nghị luận văn học: “Đừng nói trao cho tôi đề tài. Hãy nói trao cho tôi đôi mắt.” Em hiểu lời khuyên đó như thế nào? Bằng hiểu biết về tác phẩm Tự tình… mới nhất

Nghị luận văn học: “Đừng nói trao cho tôi đề tài. Hãy nói trao cho tôi đôi mắt.” Em hiểu lời khuyên đó như thế nào? Bằng hiểu biết về tác phẩm Tự tình…

Hướng dẫn

Định hướng: chú ý từ khoá “đề tài” và “đôi mắt”

– Đề tài là gì? (Phạm vi hiện thực nhà văn lựa chọn và thể hiện tạo thành chất liệu của thế giới hiện thực từ đó trở thành cơ sở để nhà văn đã ra những vấn đề mình quan tâm)

– Theo quan điểm của nhận định,liệu có phải coi thường đề tài không?

– Đưa ra quan điểm nhà văn cần phải có đôi mắt thông minh,tỉnh táo,cái nhìn hiện thực sâu sắc.Cần nắm rõ được cốt lõi bên trong theo cái nhìn sáng tạo độc đáo thì dù cho bất cứ đề tài nào đi chăng nữa họ cũng sẽ tạo lập được

-> Cái nhìn khám phá hiện thực

– Lí luận đi kèm chứng minh cho bài làm chặt chẽ

– Có thể liên hệ thêm với quan điểm nghệ thuật về đôi mắt của Nguyễn Minh Châu

Minh Nguyệt

Xem thêm:  Dàn ý Suy nghĩ về cuộc đấu tranh giữa thiện và ác trong Tấm Cám